Välkommen hit!

Psykologi 360 finns till för att främja människors psykiska hälsa och välmående genom psykologisk behandling och utbildning.

Aktuellt

Från och med oktober och framåt kommer Psykologi 360 att stänga mottagningen på Kungsgatan 57.

Det har kommit in många förfrågningar på uppdrag och det har varit omöjligt att få plats med allt. Beslutet har blivit att prioritera utbildningsuppdrag. Så tyvärr finns det inte längre tid eller plats för nya behandlingsärenden, men däremot finns fortfarande möjligheten att boka in föreläsningar och work shops inom t ex psykisk ohälsa, stresshantering eller mindfulness.