Välkommen hit!

Psykologi 360 finns till för att främja människors psykiska hälsa och välmående genom psykologisk behandling, utbildning och handledning.

Privatpersoner

Stressad? Orolig? Nedstämd? I kris? Som privatperson kan man komma för att man vill ha hjälp med problematiska tankar och känslor som ställer till livet för en eller för att man vill hitta mer meningsfullhet eller livskvalitet. Se mer under fliken behandling.

Företag

Som företag kan man vända sig hit för hjälp med kommunikation vid konflikter, för handledning och för utbildning i till exempel stress- eller krishantering eller för en föreläsning om psykisk ohälsa. Se mer under flikarna utbildning och handledning.

Aktuellt

Ny lokal! Den 1 januari flyttade Psykologi 360 in i Psykoterapiforums mysiga lokaler på Kungsgatan 57 d. Välkomna!