Välkommen hit!

Psykologi 360 finns till för att främja människors psykiska hälsa och välmående genom psykologisk behandling och utbildning.

Aktuellt

Det har kommit in många förfrågningar på uppdrag och det har varit omöjligt att få plats med allt. Beslutet har blivit att prioritera utbildningsuppdrag på Polismyndigheten. Så tyvärr finns det inte längre tid eller plats för nya behandlingsärenden eller andra uppdrag under 2017.